Nie/Święta Maria Janion

Nie_Święci, Portrait

Kobieta myślicielka, Nie/Święta Maria Janion – patronka romantycznej walki o wolność do wyrażania siebie, walki o wolność osobistą, doskonałą, dodającą nam skrzydeł, dekonstruująca mit romantycznej walki o idee “wielkie” z pominięciem wolności i prawa jednostki do tejże wolności.