Nie/Święta Maria Janion

Kobieta myślicielka, Nie/Święta Maria Janion – patronka romantycznej walki o wolność do wyrażania siebie, walki o wolność osobistą, doskonałą, dodającą nam skrzydeł, dekonstruująca mit romantycznej walki o idee “wielkie” z pominięciem wolności i prawa jednostki do tejże wolności.

Published by ZmyslowaSowa

.

<span>%d</span> bloggers like this: